Swyddfa Docynnau
01792 863722

Swyddfa Docynnau:
01792 863722

Pontardawe Arts Centre
Herbert Street
Pontardawe
SA8 4ED

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau:
1.30pm-8pm Dydd Llun i Dydd Gwener (ar gau rhwng 3.30pm-4pm am egwl)

30minid cyn unrhyw sioe arall
Sylwer na ellir cael ad-daliad am docynnau.

Bydd tâl o £1 i bostio unrhyw docynnau.

Dylid gwneud pob siec yn daladwy i ‘CBS Castell-nedd Port Talbot’.

Gellir casglu tocynnau o’r lleoliad 24 awr wedi i chi eu harchebu neu eu cadw yn y ganolfan tan ddiwrnod y perfformiad.

Gallwn gadw tocynnau a archebwyd am 7 niwrnod yn ddi-dâl.

Ni allwn gadw unrhyw docynnau a archebwyd o fewn 2 ddiwrnod o ddyddiad y perfformiad. Ni fydd yn bosib cadw tocynnau a archebwyd ymlaen llaw o fewn wythnos i berfformiad, a chânt eu hailryddhau os bydd pob tocyn wedi’i werthu.

Mae consesiwn (plant, myfyrwyr, dinasyddion hyn, pobl ar Gymhorthdal Incwm a pobl a gofrestrir yn anabl) ar gael ar sioeau penodol. Bydd angen cyflwyno cerdyn adnabod.
Ffi archebu

Sylwer: bydd Treth Tocynnau yn mynd i fyny i 10% o Ionawr 1af 2018, holl archebion cyn y dyddiad hwn yn parhau am 7.5%
Mae hyn i sicrhau ein bod ni’n parhau i ddarparu profiadau o ansawdd i’n cwsmeriaid ac yn parhau i fod yn gynaliadwy mewn i’r dyfodol.

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close