Swyddfa Docynnau
01792 863722

Trwy arian Cyngor Celfyddydau Cymru, mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe’n falch o weithredu prosiect peilot – Rhaglen Chrysalis – sy’n rhaglen ddatblygiadol i gefnogi datblygiad creadigol cwmnïau cysylltiol.

Y cynhyrchydd theatr profiadol Louise Osborn yw Cydlynydd Creadigol rhaglen Chrysalis.  Mae Louise, sy’n awdur ac yn gyfarwyddwr arobryn, yn cynnig ei hamrywiaeth eang o sgiliau i’r fenter newydd hon.

Mae Louise yn ddramodydd gyda Theatr Genedlaethol Cymru ac mae hi wedi mentora llawer o unigolion a chwmnïau wrth iddynt ddatblygu eu gwaith. Fel rhywun sydd wedi hen arfer â gwrando, cwestiynu ac arsylwi, bydd Louise yn cyflawni trosolwg celfyddydol. Gan weithio’n agos gyda thîm y safle, bydd hi’n helpu’r cwmnïau cysylltiol i nodi eu hanghenion datblygiadol, trefniadaeth, strwythurol a chelfyddydol.

Drwy gydol y rhaglen hon, byddwn yn ceisio cyflawni mwy na darparu lle i ymarfer yn unig ac yn ceisio darparu’r amgylchiadau gorau posib i arbrofi a chreu gwaith newydd. Rydym yn darparu lle, dosbarthiadau meistr a chefnogaeth fentora i sawl artist gwahanol sy’n benderfynol o wthio ffiniau eu harferion creadigol eu hunain.

FAT CLUB

Dyma stori dyn canol oed sy’n brwydro yn erbyn bloneg canol oed. Bydd Robbie Bowman o Living Pictures yn archwilio popeth sy’n gysylltiedig â cholli pwysau, ymprydio, deietau a pheirannau cymysgu mawr. Rydym yn gobeithio datblygu darn o waith sy’n ddoniol, sy’n cynnwys ambell gân ac sy’n cwmpasu straeon pobl heddiw a’u perthynas â bwyd.

Rydym yn annog grwpiau ac unigolion lleol i ddod i’r theatr i gymryd rhan yn rhai o’n gweithdai – rydym am glywed eich straeon am eich perthynas â bwyd.

CAVELLE

Mae Emily Hinshelwood wedi cefnogi’r Ganolfan Celfyddydau ers amser maith ac mae’n bleser gennym gynnig cyfle iddi weithio ar ddatblygu ei drama Cavelle. Dyma stori fywiog am frwydr un dyn i aros yn gall, sy’n cael ei hadrodd drwy bypedwaith, cerddoriaeth a theatr ffisegol.  Ar ôl cyfeillgarwch ymddangosiadol amhriodol rhwng athro a disgybl, mae’r ddrama’n mynd i’r afael â thabŵs o ran cyfeillgarwch – a phryd caiff llinell ei chroesi sy’n annerbyniol.

Flossy and Boo

Mae dwy fenyw ifanc hyfryd, Anja Conti a Laura Jeffs, wedi creu cyffro ym myd y theatr gyda’u sioe hynod boblogaidd Flossy and Boo’s Curiosity Shop ac maent yn gweithio ar greu darn newydd o theatr, The Legendary Adventures of Litla the Brave. Caiff y sioe ei hadrodd drwy bypedwaith, cerddoriaeth a chymeriadau trawiadol; dyma stori o gariad, colled ac arbrofion botanegol sy’n felys o dywyll a doniol.

GWEITHIWR PRESWYL CHRYSALIS

Mae Catherine Jones o gwmni Pirate Jenny’n gweithio gyda Louise fel gweithiwr preswyl ar bob agwedd ar y rhaglen.

Ewch i'n chwaer lleoliadau...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close