Swyddfa Docynnau
01792 863722

Mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe yn ganolfan y celfyddydau aml-bwrpas yng nghanol Pontardawe, 15 munud i ffwrdd o gyffordd 45 yr M4.  Mae gan Ganolfan Celfyddydau Pontardawe amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod sydd ar gael i gynrychiolwyr eu llogi. Gellir addasu cynlluniau’r ystafelloedd hyn fel eu bod yn addas i’ch gofynion a’ch anghenion personol.  Pan fyddwch yn chwilio am y lleoliad perffaith ar gyfer cynhadledd, neu le hyfforddi, gallwn sicrhau croeso cynnes a chyfeillgar gan ein staff profiadol.

Am gyfarfodydd neu gynadleddau mawr, mae ein hawditoriwm yn lleoliad ardderchog i hyd at 325 o gynrychiolwyr, gydag acwsteg wych a system sain lawn Gellir addasu ein hawditoriwm trawiadol i’ch gofynion beth bynnag yw eich digwyddiad.

Mae lle i 280 o bobl yn y theatr pan fydd yn llawn seddi (gyda 170 o seddi golwg cyfyngedig ychwanegol). Gan fod seddi y gellir eu symud ar y llawr gwaelod, mae’r theatr hon yn un hyblyg, a gellir ei newid yn gyflym yn lleoliad cabaret anffurfiol i 150 o bobl gyda llawr dawnsio neu 180 heb lawr dawnsio.

Gall ein stiwdios amlbwrpas mawr gynnwys niferoedd bach neu hyd at 100 o bobl mewn seminar.

Mae cefnogaeth dechnegol lawn ar gael i roi sain a golwg broffesiynol i’ch digwyddiad.  Mae taflunyddion, WiFi, cyfarpar cyflwyno, e-bost, cyfleusterau i gysylltu â’r rhyngrwyd.

Wrth ystyried eich cwrs hyfforddi neu gynhadledd nesaf, beth am gysylltu â ni i gael amcanbris a fydd yn addas i’ch anghenion.  Byddwn yn barod iawn i’ch helpu.

E-bost: m.h.gittins@npt.gov.uk  (Rheolwr Gweithrediadau)

Ffoniwch (01792) 863722 dewis 4

YOU MIGHT ALSO LIKE

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close