Swyddfa Docynnau
01792 863722

Nos Fawrth

Jamba Jumpers (4-8 oed) 4.15pm – 5.15pm Y STIWDIO DDAWNS

Ffoniwch Michelle McTernan yn uniongyrchol ar 07782 378927 Drama, chwarae creadigol (dilyniant o Jamba Tots)

Dosbarth Symud Byrfyfyr gyda Jessica Lerner 6.30pm – 8.30pm

Gallwch gadw lle neu gael mwy o wybodaeth drwy e-bostio jesslerner66@gmail.com

Nos Fercher:

Mode Dance gyda Sarah – 4.30pm i 8.30pm (3 oed ac yn hŷn) Y STIWDIO DDAWNS A’R STIWDIO NEWYDD

Dawnsio Hip Hop a Jazz – ffoniwch Sarah yn uniongyrchol ar (01792) 204885

Dydd Iau:

Solar Dance gyda Cathy 4.30pm i 5.15pm ar gyfer plant hyd at 6 oed, 5.15pm i 6pm ar gyfer plant 7 oed ac yn hŷn

c.coombs@hotmail.com neu ffoniwch 07598247467

Nos Wener:

Tiny Toes Ballet

www.tinytoesballet.co.uk/swanseavalley

07415 011109 vikki@tinytoesballet.co.uk

5.45pm a 6.30pm, dosbarth sy’n addas i blant rhwng 18 mis oed a 4 oed.

Bydd dosbarthiadau’n para am 40 munud a gellir cadw lle ar-lein fesul tymor. Pris pob sesiwn yw £5.50 ac rydym yn cynnig gostyngiad i frodyr a chwiorydd.

Y disgrifiad cyffredinol a ddefnyddir yw… Tiny Toes Ballet yw’r rhaglen bale gyntaf sy’n gysylltiedig â Chwricwlwm Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar. Nod ein dosbarthiadau yw datblygu hunan-fynegiant, ymwybyddiaeth o’r corff a hyder mewn amgylchedd creadigol, calonogol a llawn hwyl. Rhannwch amser o safon â’ch plentyn mewn lleoliad cyfeillgar gydag athrawon profiadol a thalentog sy’n arbenigo yn y grŵp oedran hwn.

Dydd Sadwrn:

Ysgol Theatr Class Act (9.30am – 12.30pm)

Ffoniwch Jill Williams ar 07967 133463

www.classacttheatre.co.uk

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close