Swyddfa Docynnau
01792 863722

Adeiladwyd y lleoliad yn wreiddiol ym 1908 fel Neuadd Gyhoeddus ac athrofa ac roedd llawer o ddathlu pan gafodd ei agor ym 1909 gan y Feistres Adeline Patti. Fe’i cynlluniwyd gan W. Beddoe Rees o Gaerdydd ac fe’i hadeiladwyd gan Radford and Greaves o Derby. Roedd yr adeilad yn cynnwys tair ardal bensaernïol ar wahân: y prif adeilad tri llawr sy’n cynnwys swyddfeydd, neuadd snwcer un llawr, ac awditoriwm mawr.

Fel nifer o neuaddau cyhoeddus yn Ne Cymru, dirywiodd Athrofa Pontardawe ac yn y pen draw, caeodd i’r cyhoedd. Ym 1993 ceisiodd Cyngor Dyffryn Lliw wella darpariaeth y celfyddydau yn y dref a oedd, ar y pryd, yn defnyddio lleoliad (a oedd yn cael ei adnabod fel Theatr Cwmtawe) yng Nghanolfan Hamdden Pontardawe, i gynnal digwyddiadau diwylliannol. Fodd bynnag, roedd y lle yn gyfyngedig ac yn cyfyngu ar galibr y digwyddiadau y gellid eu cynnal yno. Gan ddefnyddio arian gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac Asiantaeth Datblygu Cymru, prynwyd prydles yr hen Athrofa a dechreuwyd cynllunio lleoliad newydd. Ym 1996 ail-agorwyd Canolfan Celfyddydau Pontardawe gan gynnwys Swyddfa Docynnau, Oriel Gelf Lliw, stiwdio ddawns, ystafelloedd cyfarfod a swyddfeydd, yr hen neuadd snwcer wedi’i hadfer, bar theatr, yr awditoriwm mawr traddodiadol a sinema’r dref.

Ffaith neu Ffuglen?

Dywed gan nifer heddiw, fod ysbrydion yn y lleoliad, ac mae’r cyhoedd ac aelodau o’r staff wedi cael profiadau bwganllyd yno, gan gynnwys clywed y piano yn chwarae ar ei ben ei hun a gweld golygfeydd ysbrydol yn y nos. Mae hyd yn oed wedi bod yn safle archwiliad paranormal. Sgeptig neu beidio, mae’n anodd gwadu bod yr adeilad yn gymysgedd gwych o arddulliau cyfoes a thraddodiadol. Mae’n llawn hanes ac yn drysor i bobl Pontardawe.

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close