Swyddfa Docynnau
01792 863722

A GOOD CLEAN HEART gan Alun Saunders  

Oes modd i’r cariad rhwng dau sibling fod yn gryfach na’r gwahaniaethau rhyngddyn nhw?

Ar ei ben-blwydd yn 18 oed, mae Hefin yn canfod na chafodd ei eni’n Gymro, fel roedd e wedi credu erioed, a bod ganddo fe frawd.

Archwilir materion hunaniaeth genedlaethol pan fydd dau ddyn sy’n wahanol o ran dosbarth, hil, addysg ac iaith yn cwrdd.  Ai iaith a diwylliant sy’n creu’n hunaniaeth?

Stori cyrraedd oed ingol yn Gymraeg gydag isdeitlau Saesneg.

Running Time: 60 minutes
Dyddiad
Amser

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close