Swyddfa Docynnau
01792 863722

Mae’r cydweithrediad hynod, enwog a chydnabyddedig rhwng dau gerddwr rhyfeddol antur – y telynores Cymreig Catrin Finch a’r chwaraewr kora Senegal, Seckou Keita – yn cyflwyno arddangosfa drawiadol o gerddorfa o’r radd flaenaf.

Gan greu dwfn ar eu traddodiadau amrywiol eu hunain a’u trawsnewid gyda synergedd rhyfeddol, mae Catrin a Seckou wedi adeiladu enw da dros berfformiadau rhyfeddol dros y pedair blynedd diwethaf.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol eu rhyddhad cyntaf Clychau Dibon yn ôl yn 2013, mae eu hail albwm SOAR hir-ddisgwyl yn lansio ym mis Ebrill 2018, yn dilyn teithiau mawr yn y DU yn ystod gwanwyn ac hydref 2018. Mae’r albwm yn hedfan ar adenydd yr ysglyfaeth, y dychwelodd adar ysglyfaethus godidog yn ddiweddar i Gymru ar ôl canrifoedd o absenoldeb, sy’n golygu bod ei ymfudiad blynyddol o 3,000 milltir o arfordiroedd Gorllewin Affrica i aberoedd Cymru, yn codi fel cerddoriaeth a breuddwydion dros ffiniau dyn, ar ei daith enwog ac epig o ddygnwch.

Ymyrryd, rhyfeddu, cymhleth ac estynol, mae hwn yn gerddoriaeth nodedig ac yn brofiad byw rhyfeddol.

Bydd Gwyneth Glyn yn ymuno â Catrin a Seckou fel artist cefnogol. Bardd, ysgrifennwr a chanwr caneuon, Daw Gwyneth o Cricieth yng Ngogledd Cymru a bydd yn perfformio deunydd o’i albwm ‘Tro’ gydag aelodau’r band, Rowan Rheingans, Dylan Fowler a Gillian Stevens.

Running Time: 140 minutes
Dyddiad
Amser
Mawrth 21/01/2020
11:58

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close