Swyddfa Docynnau
01792 863722

‘Excellent stand-up’ (Times). ‘True comedy gold’ ***** (Herald).

Yr amser hwn y llynedd, roedd hi’n ymddangos yn hynod annhebygol y byddai’r DU yn gadael yr Ue; roedd gennym wrthwynebiad rhesymol i’r Llywodraeth Dorïaidd; roedd Donald Trump yn ŵl na fyddai byth yn curo Hilary Clinton ac roeddMarkynbyw’rddelfrydfaestrefol,briod. Flwyddynyn ddiweddarach,mae’rcyfanwedimyndyndraedmoch! Ond peidiwch â phoeni, gan fod Mark yn credu bod popeth yn mynd i fod yn iawn, ac mae’r sioe hon yn siŵr o wneud i’r byd ymddangos hyd yn oed yn fwy gwirion nag y mae.

Rated 16+
Running Time: 120 minutes
Dyddiad
Amser
Sul 24/06/2018
10:06

Efallai yr hoffech hefyd

Ewch i'n chwaer lleoliadau...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close