Box Office
01792 863722

Yn ogystal â’r rhaglen fyw a dangosiadau sinema, mae’r awditoriwm ar gael i’w logi ar gyfer achlysuron preifat. Gellir addasu ein hawditoriwm trawiadol i’ch gofynion beth bynnag yw eich digwyddiad.

Mae seddau i 280 yn y theatr (gyda 170 o seddau ychwanegol gyda golygfa gyfyngedig). Gellir symud y seddau ar y llawr gwaelod, felly mae’r theatr yn hyblyg ac mae modd ei thrawsnewid i leoliad cabaret anffurfiol ar gyfer 150 gyda llawr dawnsio neu 180 heb lawr dawnsio.

Mae cefnogaeth dechnegol lawn ar gael i sicrhau sain a golwg broffesiynol ar gyfer eich cynhyrchiad neu gyngerdd. Gyda bar gerllaw sy’n gwerthu amrywiaeth eang iawn o ddiodydd, mae’n lleoliad delfrydol i gynnal eich achlysur neu eich digwyddiad.
Os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth am drefnu digwyddiad preifat, defnyddiwch y manylion cysylltu canlynol:

E-bost: m.h.gittins@npt.gov.uk  (Rheolwr Gweithrediadau)

Ffôn:  (01792) 863722 dewis 4

Mae arlwyo ar gael drwy The Gatsby Tearooms, ffoniwch (01792) 862597 i gael bwydlenni a mwy o wybodaeth

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...