Swyddfa Docynnau
01792 863722

Mae gan Ganolfan Celfyddydau Pontardawe amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod y gellir eu haddasu i ddiwallu’ch anghenion personol. Gall ein stiwdios amlbwrpas mawr gynnwys niferoedd bach neu hyd at 100 o bobl mewn seminar.

Mae’r awditoriwm yn lleoliad delfrydol ar gyfer cyfarfodydd mawr neu gynadleddau, gyda lle i hyd at 325 o gynadleddwyr ac mae ganddo acwstig ardderchog a system sain lawn.

Mae taflunyddion, WiFi, cyfarpar cyflwyno, e-bost, cyfleusterau i gysylltu â’r rhyngrwyd, gwasanaeth llungopïo a chyfleusterau ffacs ar gael ar y safle a gellir darparu lluniaeth ac arlwyo yn y caffi ar y safle, ‘The Gatsby Tearooms and Restaurant’.

Gallwch drefnu a llogi lle drwy e-bostio’r Rheolwr Gweithrediadau, Meirion Gittins,

m.h.gittins@npt.gov.uk

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close