Swyddfa Docynnau
01792 863722

Mae parcio ar gael ar hyd maes parcio cyhoeddus Stryd Herbert (trowch i’r dde yn y Ganolfan Celfyddydau), ar waelod Stryd Herbert (trowch i’r chwith ger y Ganolfan Celfyddydau) neu ym maes parcio’r clwb nos ‘Paradise’, mae’r cyfarwyddiadau fel a ganlyn. Ar y pedwerydd cylchfan, trowch i’r chwith (ail allanfa) ac mae’r maes parcio ar eich ochr dde, gyferbyn â’r parc manwerthu. Mae pont gerddwyr yn y maes parcio, cerddwch drosti ac mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe ar ochr arall y ffordd.

Sylwer bod costau parcio ar waith yn y meysydd parcio hyn cyn 6pm gyda’r nos. 

 

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close