Swyddfa Docynnau
01792 863722

Yn ogystal â’r rhaglen fyw a dangosiadau sinema, mae’r awditoriwm ar gael i’w logi ar gyfer achlysuron preifat. Gellir addasu ein hawditoriwm trawiadol i’ch gofynion beth bynnag yw eich digwyddiad.

Mae seddau i 280 yn y theatr (gyda 170 o seddau ychwanegol gyda golygfa gyfyngedig). Gellir symud y seddau ar y llawr gwaelod, felly mae’r theatr yn hyblyg ac mae modd ei thrawsnewid i leoliad cabaret anffurfiol ar gyfer 150 gyda llawr dawnsio neu 180 heb lawr dawnsio.

Mae cefnogaeth dechnegol lawn ar gael i sicrhau sain a golwg broffesiynol ar gyfer eich cynhyrchiad neu gyngerdd. Gyda bar gerllaw sy’n gwerthu amrywiaeth eang iawn o ddiodydd, mae’n lleoliad delfrydol i gynnal eich achlysur neu eich digwyddiad.
Os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth am drefnu digwyddiad preifat, defnyddiwch y manylion cysylltu canlynol:

E-bost: m.h.gittins@npt.gov.uk  (Rheolwr Gweithrediadau)

Ffôn:  (01792) 863722 dewis 4

Mae arlwyo ar gael drwy The Gatsby Tearooms, ffoniwch (01792) 862597 i gael bwydlenni a mwy o wybodaeth

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close