Swyddfa Docynnau
01792 863722

Ydych chi am ddysgu mwy am ffilmiau?

Ydych chi am wylio ffilmiau diddorol?
Beth am ymuno a chlwb ffilmiau Pontardawe?
 Am £40 (pris gostyngol: £30) cewch wylio 20 ffilm yn ystod y flwyddyn, yn ogystal a mwynhau amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol sy’n gysylltiedig a’r ffilmiau.
www.pontardawefilm,com

Dydd Mawrth 12 Medi

Dyn o’r enw Ove (En man som heter Ove)

Sweden — 2015 — 126 munud (12A) — Cyfarwyddwr: Hannes Holm

Stori ddoniol, trasig ond calonogol am Ove, dyn wedi ymddeol, unig a drwg ei dymer, sy’n treulio’i ddyddiau yn gorfodi rheolau cymdeithas y preswylwyr ac yn ymweld â bedd ei wraig. Mae e wedi rhoi i fyny ar fywyd – nes bod cyfeillgarwch annhebygol yn datblygu gyda’i gymdogion newydd hoelus.

 

Dydd Iau 21 Medi – Y gwerthwr (Forushande)

Iran — 2016 — 125 munud (12A) — Cyfarwyddwr: Asghar Farhadi

Gan wneuthurwr Gwahaniad ac Y Gorffenol, dyma waith sy’n archwilio cwestiynau heriol o foesoldeb a dial. Ffilm saerniol sy’n llawn arsylwadau hardd ac enillodd Oscar am ffilm orau mewn iaith dramor.

 

Dydd Mercher 27 Medi – Maudie

Iwerddon / Canada — 2016 — 115 munud (12A) — Cyfarwyddwraig: Aisling Walsh

Ffilm bywgraffiadol am Maud Lewis, a drechodd arthritis gwynegol ifanc i ddod yn un o artistiaid ymyl enwocaf Canada. Stori hynod ysbrydoledig o wraig sy’n codi uwchlaw ei hanabledd a’r arferion cymdeithasol o’i hamser, yn ogystal ag archwiliad ysmudiadol o’r galon ddynol.

 

Dydd Mercher 11 Hydref – Y gyfrinach cynaliadwyedd (Cowspiracy)

UDA — 2015 — 85 munud — Cyfarwyddwyr: Kip Andersen, Keegan Kuhn

Ffilm ddogfen sy’n dilyn y daith – syfrdanol ond doniol – amgylcheddwr awyddus wrth iddo fentro i ddod o hyd i’r ateb go iawn i’r mater amgylcheddol pwysicaf ein dydd a’r llwybr cywir i gynaliadwyedd.

 

Dydd Mawrth 17 Hydref – Yr Arglwyddes Macbeth (Lady Macbeth)

Y DU — 2016 — 89 munud (15) — Cyfarwyddwr: William Oldroyd

Trasiedi gwefreiddiol yn yr hwn mae merch ifanc herfeiddiol yn brwydrau yn erbyn normau cymdeithasol llethol yr 19eg ganrif. Yn garcharwraig mewn priodas ddigariaid i ddyn llawer hŷn ac wedi’i gorfodi gan deulu croengaled ei gŵr sadistaidd, mae’r briodferch ifanc yn cychwyn ar berthynas angerddol.

 

Dydd Iau 26 Hydref – Y crwban coch (La tortue rouge)

Ffrainc / Japan — 2016 — 80 munud (PG) — Cyfarwyddwr: Michael Dudok de Wit

Mae dyn yn cael ei llongdryllio ar ynys anghyfannedd. Mae’n daer i ddianc, hyd y dydd y mae’n dod ar draws crwban coch mawr rhyfedd, ac mae cyfeillgarwch yn dechrau a fydd yn newid ei fywyd. Animeiddiad cywrain, heb eiriau, o’r Stiwdio Ghibli.

 

Dydd Mawrth 7 Tachwedd – Yr ochr arall o obaith (Toivon tuolla puolen)

Ffindir — 2017 — 98 munud (12A) — Cyfarwyddwr: Aki Kaurismäki

Comedi-drama benigamp gan wneuthurwr y ffilm Le Havre. Mae Khaled, ffoadur o Syria, yn ceisio lloches yn y Ffindir. Yno mae’n croesi llwybrau ac yn dod yn ffrindiau gyda Wikström, perchennog bwyty, chwaraewr poker a chyn-werthwr teithio.

 

Dydd Iau 30 Tachwedd – Frantz

Ffrainc / Yr Almaen — 2016 — 123 munud (12A) — Cyfarwyddwr:  François Ozon

Ffilm du a gwyn steilus a osodwyd yn sgîl y Rhyfel Mawr. Mae menyw ifanc o’r Almaen sy’n galaru am farwolaeth ei dyweddi yn cwrdd Ffrancwr dirgel sy’n ymweld â’r bedd i osod blodau.

 

Dydd Mawrth 19 Rhagfyr – Ffa melys (An)

Japan / Ffrainc / Yr Almaen — 2015 — 113 munud (PG) — Cyfarwyddwraig:  Naomi Kawase

Mae hi’n fain ar Sentaro, gwerthwr bwyd y stryd, ac mae gyda amharodrwydd ei fod yn cytuno i gyflogi Tokue, dynes oedrannus od ond cydymdeimladol sy’n chwilio am waith. Nid yw’n hir cyn iddi’n profi i fod yn hynod o fedrus wrth neud an – yr past melys ffa coch a ddefnyddir i wneud crempogau dorayaki Sentaro – ac mae perthynas yn cychwyn sy’n golygu llawer mwy na dim ond bwyd.

 

 

 

 

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close