Swyddfa Docynnau
01792 863722

Mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe wedi ennill ei phlwyf fel un o ganolfannau diwylliannol gorau De Cymru. Mae’r theatr hyfryd yn llwyfannu gwaith proffesiynol o’r radd flaenaf, sy’n amrywio o gerddoriaeth glasurol i ddrama a dawns, llenyddiaeth a theatr plant i’r blŵs a cherddoriaeth byd. Mae rhywbeth at ddant pawb.

Mae’n cynnig theatr gyda 450 o seddau, stiwdio ddawns, sinema, ystafelloedd cyfarfod . Mae ein dangosiadau sinema rheolaidd yn gyfle i fwynhau’r ffilmiau mwyaf poblogaidd diweddaraf, yn ogystal â ffilmiau annibynnol llai adnabyddus, diolch i gymdeithas ffilmiau’r Ganolfan.
Please note that NPT Theatres operates a fully secure online payments facility when purchasing tickets.
Ymunwch ag e-restr Canolfan Celfyddydau Pontardawe. Cliciwch ar y ddolen yn y ddewislen a byddwn yn anfon y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau a chynigion arbennig atoch.

Noder: Yn unol â safonau’r diwydiant, byddwn yn gweithredu ardoll tocynnau o 7.5% ar yr holl werthiannau tocynnau o 1 Ebrill at 2015.

Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu profiadau o ansawdd ar gyfer ein cwsmeriaid ac yn parhau i fod yn gynaliadwy yn y dyfodol.

Bydd yr holl docynnau a brynir o’r dyddiad hwn yn destun ardoll hon

Sylwer: bydd Treth Tocynnau yn mynd i fyny i 10% o Ionawr 1af 2018, holl archebion cyn y dyddiad hwn yn parhau am 7.5%
Mae hyn i sicrhau ein bod ni’n parhau i ddarparu profiadau o ansawdd i’n cwsmeriaid ac yn parhau i fod yn gynaliadwy mewn i’r dyfodol.

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close