Swyddfa Docynnau
01792 863722

Ar y Ffordd
Gadewch yr M4 ar Gyffordd 45 a chymerwch yr A4067 i Bontardawe.
Ar y cylchfan ewch yn syth ymlaen (2il allanfa). Ar yr 2il gylchvan ewch syth ymlaen. Ar yr 3ydd gylchfan cymerwch yr 2il allanfa ar y chwith. Ewch yn syth ymlaen ar y 4ydd cylchfan (3ydd allanfa) i Ystad Ddiwydiannol Pontardawe.
Cymerwch y troad 1af ar y chwith ar gyfer Canolfan Siopa Stryd Herbert. Trowch i’r chwith wrth y gyffordd T. Mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe ar y chwith

Parcio
Mae lle i barcio ar hyd Stryd Herbert, yn y maes parcio cyhoeddus lleol (trowch i’r dde wrth y Ganolfan Gelfyddydau) neu wrth faes parcio clwb nos ‘Paradise’.
Mae’r cyfarwyddiadau fel a ganlyn: Ar y 3ydd cylchfan, trowch i’r chwith (2il allanfa) ac mae’r maes parcio wedi’i leoli ar y dde. Mae pont gerdded yn y maes parcio.
Cerddwch ar draws y bont gerdded ac mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe wedi’I lleoli ar ochr arall y ffordd.

Cludiant Cyhoeddus
Ar y Bws Mae bysiau uniongyrchol rheolaidd i Bontardawe o Gastellnedd ac Abertawe
Ar y Trên Gorsaf Castell-nedd yw’r orsaf reilffordd agosaf, tua 6 milltir i ffwrdd

Tacsi Agosaf:
Pontardawe taxi: 01792 865560
A&M taxi: 01792 830241
Black Cabs: 01792 864856

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close