Swyddfa Docynnau
01792 863722

Mae stiwardiaid gwirfoddol yn aelodau hanfodol o dîm y Ganolfan Celfyddydau. Rydym am i’n hymwelwyr gael profiad diogel, proffesiynol a chroesawgar. Yn ogystal â’r cyfle i fod yn rhan o’n tîm, cewch weithio mewn theatr hardd sy’n meddu ar swyn ei gwreiddiau Fictoraidd a manteision canolfan gelfyddydau gyfoes. Cewch y cyfle i weithio gyda phobl greadigol.

Mae angen ymrwymiad, y parodrwydd i roi o’ch amser, proffesiynoldeb a theyrngarwch i fod yn wirfoddolwr. Rydym yn falch iawn o safon uchel ein gofal cwsmeriaid ac yn disgwyl i’n gwirfoddolwyr ymrwymo i lynu wrth yr un safon.

Rydym am i’n hymwelwyr fwynhau adloniant theatraidd a sinematig fforddiadwy i bawb, mewn amgylchedd diogel, proffesiynol a chroesawgar.

Mae gwirfoddoli yng Nghanolfan Celfyddydau Pontardawe’n cynnwys sawl cyfrifoldeb:

  • Gwirio tocynnau wrth ddrysau’r awditoriwm
  • Bod ar gael i gynorthwyo’r gynulleidfa ar bob adeg
  • Gwerthu rhaglenni
  • Gwirio mannau sy’n barod i’w defnyddio gan y cyhoedd
  • Cynorthwyo gydag unrhyw ddigwyddiadau cymorth cyntaf
  • Helpu’r gynulleidfa i ddianc os ceir unrhyw ddigwyddiad/argyfwng.

Mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe’n ystyried bod gwirfoddoli’n rôl gyfrifol ac rydym yn gwerthfawrogi ymrwymiad ein gwirfoddolwyr i’r lleoliad. Dyma gyfle ardderchog i weld amrywiaeth eang o sioeau a chyfle i gwrdd a chymdeithasu â phobl eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech wybod mwy am wirfoddoli, e-bostiwch y Rheolwr Gweithrediadau, Meirion Gittins, m.h.gittins@npt.gov.uk

Lleoliadau Gwaith

Rydym yn hapus i gefnogi cyfleoedd profiad gwaith, ond byddwch yn ymwybodol na allwn gynnwys mwy na dau berson ar unrhyw adeg. Gallwch wneud cais am leoliad gwaith drwy e-bostio’r Rheolwr Gweithrediadau, Meirion Gittins: m.h.gittins@npt.gov.uk

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close