Swyddfa Docynnau
01639 763214

Panto

Shane a’r Belen Aur

 

87 o gapiau dros Gymru. 58 cais – y mwyaf gan unrhyw chwaraewr yn hanes rygbi Cymru.

Ddim yn ffôl am rhywun oedd yn ôl rhai yn rhy fach i chwarae rygbi!

Dyna yw stori Shane Williams. Cyn chwaraewr Cymru, Castell Nedd, Y Gweilch a’r Llewod.

Mae’n stori dylwyth teg a nawr mae stori Shane yn dod yn fyw mewn pantomeim arbennig.

Am un noson yn unig bydd rhai o sêr rygbi Cymru yn ymuno a chast o berfformwyr talentog i adrodd stori Shane a’r Belen Aur.

Bydd yna lot o chwerthin a sbri i’r teulu cyfan wrth i Tara Bethan, Rhys ap William, Ieuan Rhys, Nigel Owens, Sarra Elgan, Caryl Morgan ac wrth gwrs Shane ei hun ddod a’r cyfan yn fyw ar lwyfan Theatr y Dywysoges Frenhinol.

Tybed pwy arall o’r byd rygbi fydd yn ymuno â nhw? Bydd yna ambell syrpreis!

A fydd Shane yn llwyddo i achub Clwb Rygbi Maes Mawr gan gipio’r belen aur o grafangau’r dyn drwg Mr O’Cosbi? Bydd yn gallu galw ar help Miss Kick ac Anti Dot ond a fydd hynny’n ddigon.

Dere mlan Shane bydd yn arwr i’r genedl unwaith eto!

 

Bydd elw’r tocynnau yn mynd at ddwy elusen – Elusen Canolfan Cancr Felindre ac Elusen Clic Sargeant sy’n helpu teuluoedd plant a phobol ifanc sy’n dioddef o gancr.

Dyddiad
Amser
Llun 19/02/2018
18:37

Efallai yr hoffech hefyd

Ewch i'n chwaer lleoliadau...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close