Swyddfa Docynnau
01639 763214

Bariau’r Theatr

Mae gan Theatr y Dywysoges Frenhinol 3 bar â digon o stoc, 2 wrth y seddi llawr a’r llall ar y llawr cyntaf gyferbyn â phrif fynedfa’r balconi.

Cyfarfodydd, Seminarau a Chynadleddau
Mae Theatr y Dywysoges Frenhinol ar gael ar gyfer amrywiaeth o gynadleddau, seminarau a chyfarfodydd. Gellir trefnu’r ystafelloedd i weddu digwyddiadau amrywiol a gellir eu haddasu i ddiwallu’ch gofynion personol.

Ar gyfer digwyddiadau mawr, mae’r theatr yn lleoliad ardderchog i hyd at 798 o gynrychiolwyr. Rydym hefyd yn darparu cyfleusterau gwledda.

Mae gan y theatr WiFi, gwasanaeth llungopïo, cyfleusterau ffacs, taflunydd LCD, sgrîn daflunio flaen a chefn 6tr. – 8tr, uwchdaflunydd a sgrîn, darllenfa, taflunydd sleidiau 35m, cyfarpar sain a goleuadau, bordydd petryal 6tr. – 3tr, bordydd crwn â 10 sedd a byrddau arddangos ac mae’r cyfan ar gael ar y safle.

Llogi Preifat

Yn ogystal â’r rhaglen fyw, mae’r theatr ar gael i’w llogi ar gyfer achlysuron preifat. Gallwn gynnig sioeau proffesiynol ac amatur, sioeau ffasiwn, cyngherddau elusen, ffeiriau masnach, lansio cynnyrch, cyflwyniadau, priodasau a phartïon.

Mae gan y theatr gyfan 798 o seddi a chyfleusterau gwledda ar gyfer digwyddiadau theatr gyfan.
Diwellir eich holl ofynion technegol â set lawn o gyfarpar technegol a staff technegol hyfforddedig.
Mae gan y theatr 3 bar â digon o stoc, 2 wrth y seddi llawr a’r llall ar y llawr cyntaf gyferbyn â phrif fynedfa’r balconi.

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close