Swyddfa Docynnau
01639 763214

Ar yr heol
O’r dwyrain {Gadewch yr M4 ar gyffordd 41, dilynwch y ffordd dros y drosffordd i gylchfan mawr. Ewch yr holl ffordd o amgylch y cylchfan ac ailymunwch â’r M4. Gadewch wrth yr allanfa gyntaf a dilynwch y cyfarwyddiadau isod.

O’r gorllewin {Gadewch yr M4 wrth gyffordd 41. Wrth y cylchfan, cymerwch y troad chwith cyntaf, mae’r theatr ar y dde. Wrth y cylchfan nesaf, cymerwch y 4edd allanfa a throwch i’r chwith i faes parcio’r theatr. Mae lle i fwy o geir ar gael yn y maes parcio ar yr allanfa 1af oddi ar y cylchfan.

Yr orsaf drenau agosaf Port Talbot Parkway

Yr orsaf fysus agosaf Canolfan Siopa Aberafan

Y safle tacsis agosaf Canolfan Siopa Aberafan

Follow us...

LATEST...

Visit our sister venues...

MENU

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close